Ir skaidri redzams, ka Taekwon-do mākslai ir vispilnīgākā sitienu tehnika lēcienos. Neviena cīņas māksla sitienu tehnikā lēcienos ne tuvu nevar sacensties ar Taekwon-do. Eksistē kļūdains pieņēmums, ka sitieni lēcienos ir nepraktiski un veicina traumatismu. Gribētos iebilst šiem pieņēmumiem, jo tie balstās uz konkrētu cilvēku tehnikas nepilnību un acīmredzamu faktu noliegšanu. Simtiem Taekwon-do instruktori jau daudzu gadu garumā pierāda, ka labi izpildītam sitienam lēcienā ir ne tikai liels spēks, bet arī pārsteiguma efekts.
Sitieni lēcienos attīsta stabilitāti, koordināciju, kustību precizitāti, muskulatūru, kā arī laika un distances izjūtu, kas nepieciešama sitienu izpildīšanai ar dažādām pēdas daļām pa mērķiem, kas atrodas augstu. Tie ir ļoti efektīgi, lai pārvarētu dažādus šķēršļus neatklājot sevi pretinieka uzbrukumam. Tāpat, lai apturētu strauji tuvojošos pretinieku un lai izrautos no vairāku pretinieku ielenkuma.
Speciālās tehnikas disciplīna ir iekļauta Taekwon-do sacensību programmā un tā izpaužas, sportistam veicot noteiktus sitienus ar kājām pa mērķi (parasti tas ir dēlis), kurš piestiprināts noteiktā augstumā samērā lielā attālumā no sportista.